Kontrola wad postawy dzieci w japońskim systemie

Yumeiho yobouigaku – taikei® (YY-T)

Gdyby dziecko to miało skorygowane położenie miednicy kilka lat wcześniej
nie musiałoby dojść do tragedii w postaci poważnie zaawansowanej skoliozy.

Przed i po terapii

Przed i po korekcji

Centrum ART przeprowadza kontrole położenia miednicy, długości kończyn i stanu kręgosłupa według japońskiego systemu Yumeiho yobouigaku-taikei®. W ramach kontroli odbywa się również korekcja miednicy, kręgosłupa i stawów biodrowych w przypadkach niezaawansowanych zmian. System YY-T jest systemem prewencyjnym. Nie dopuszcza on do pojawienia się niebezpiecznej skoliozy dwułukowej.

Przy skoliozach strukturalnych dzieci kierowane są na zabiegi terapii Yumeiho.

Kontrola w systemie YY-T jest przeprowadzana przez dr Macieja Dłuskiego.

Kontrole odbywają się:

Rzeszów ul. Ofiar Katynia 15 tel. (17) 856 41 57

Warszawa ul. Odolańska 18a lok.8   tel. (22) 841 16 07

Białystok Dobre Terapie tel. (85) 876 47 29

Tallinn (Estonia) Sinu Arst tel. +372 715 1700

 

Serdecznie zapraszamy!

Informacja dla rodziców

Akcja kontroli wad postawy dzieci (Yumeiho yobouigaku -taikei®) ma charakter prewencyjny. U wielu dzieci jednak skrzywienie boczne kręgosłupa osiągnęło już taki stan, że o prewencji nie ma mowy. W takiej sytuacji proponujemy zawsze serię zabiegów metodą YUMEIHO®. Aby uniknąć takich sytuacji, prosimy Państwa o przyprowadzanie do kontroli wszystkich swoich dzieci a nie tylko tych, u których stwierdzono już wadę postawy. Przy pomocy metody YUMEIHO® jesteśmy w stanie zabezpieczyć dzieci przed ewentualnym przyszłym skrzywieniem kręgosłupa.

Często Państwa ocena postawy dziecka jest błędna. Nieprawidłowo ułożona miednica, która bywa najczęstszą przyczyną skrzywienia bocznego kręgosłupa występuje według naszej statystyki w ponad 89% badanych przypadków.

Podczas pierwszej kontroli ustalamy przemieszczenia układu kostnego a następnie dokonujemy jego korekcji całkowicie bezboleśnie i bezpiecznie. Prawidłowy stan symetrii układu kostnego po pierwszej korekcji może się utrzymać. Sprawdzamy to po okresie dwóch tygodni. Jeżeli przy powtórnym spotkaniu uznajemy, że układ kostny zachowuje się prawidłowo ustalamy następne spotkanie po miesiącu, potem po dwóch, po trzech, a następnie po czterech. Gdyby natomiast okazało się, że asymetria układu kostnego powróciła to ponownie przeprowadzamy jego korekcję i ustalamy kolejne spotkanie po dwóch tygodniach. Wszystkie dzieci już z prawidłową symetrią kontrolujemy raz na cztery miesiące, czyli trzy razy w roku. Bardzo prosimy o przestrzeganie podawanych przez nas terminów ponieważ tylko wtedy możemy mieć Państwa dziecko pod prawdziwą kontrolą.

 Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat
prowadzonych kursów skontaktuj się z nami:

[email protected] lub (17) 856 41 57